Oživení přírodního amfiteátru Čertova rokle
realizovaný
Jana Sedláčková Krištoforyová
1 179 000 Kč (navržený)
1 124 503 Kč (realizační)
Zábava
Brno - sever
2017
1075 hlasů
MČ Brno-sever

Cílem projektu je doplnit v amfiteátru osvětlení a schody do hlediště.

Přírodní amfiteátr se nachází v Čertově rokli, rozsáhlé roklině táhnoucí se od severu k jihu středem sídliště Lesná. Amfiteátr byl vybudován spolu s okolní zástavbou před více než padesáti lety. Z počátku se zde odehrávaly koncerty a divadelní vystoupení, potom amfiteátr desítky let chátral a zarůstal náletovými dřevinami. V roce 2012 proběhla jeho sanace.

V posledních letech se zde uskutečnily různé kulturní akce, které přilákaly stovky diváků z celého Brna. Kapacita amfiteátru je až 500 diváků. Čertova rokle je snadno dostupná hromadnou dopravou z konečné zastávky tram 9, 11.

Podle našich zkušeností v amfiteátru chybí schody v hledišti a osvětlení.

Navrhujeme vybudovat středem hlediště schody, které usnadní pohyb diváků (např. doplněním mezistupňů k cca 40-60 cm vysokým stávajícím stupňům). Od horního vstupu již bylo v roce 2012 schodiště postaveno. Dále navrhujeme doplnit osvětlení prostoru vstupu, jeviště a hlediště, které jsou důležité pro bezpečný pohyb diváků za tmy (např. mobilními reflektory).

Obě úpravy navrhujeme provést s ohledem na zachování přírodního rázu celého prostoru, který, okouzluje všechny diváky.

Úpravy schodiště a osvětlení v amfiteátru přinesou větší bezpečnost při akcích pro veřejnost – např. filmové projekce, koncerty, divadlo, či pozorování noční oblohy.

Hlasovací video

Realizační video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Amfiteátr je místem pro veřejné projekce, konat se zde mohou koncerty větších či menších rozměrů (hudební kapely i dětská vystoupení místních škol a školek), divadelní představení či letní kino.

Veřejnost bude mít prospěch z projektu tím, že se zlepší dostupnost místa (díky úpravě schodiště budou moci do amfiteátru snadněji vcházet i osoby s horší mobilitou) a také se zlepší celková bezpečnost místa díky doplnění osvětlení.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2018 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: městská část Brno–Sever (ZMB dne 30. ledna 2018).
únor 2018 Proběhly diskuze, které vedly k rozhodnutí o způsobu osvětlení amfiteátru.
březen 2018 Navázání spolupráce se zahradní architektkou a předložení cenové nabídky na zpracování návrhu.
duben 2018 Pracovní schůzka nad různými vizualizacemi zahrnovala diskusi nad výběrem řešení, které bude rozpracováno jako finální návrh. Pracovní skupina se skládá ze zahradní architektky, která předkládá návrhy, zástupce navrhovatele projektu a zástupce dotčených odborů městské části Brno–sever, kteří významně přispívají zkušenostmi z obdobných realizací. Osvětlení jako druhá část projektu, bude dál rozpracováno dle finálního návrhu schodů. V rámci pracovních schůzek probíhají konstruktivní diskuse, kdy dochází k praktickým modifikacím návrhu, které jsou pro výslednou podobu projektu k lepšímu.
červen 2018 Projektová dokumentace je dokončena a připravuje se výběr zhotovitele. Realizace je předběžně naplánována na polovinu září, tedy po tradičním Roklefestu.
září 2018 Probíhá výběrové řízení na zhotovitele.
listopad 2018 Realizátor provedl výběrové řízení, ale nikdo se nepřihlásil. Bude se vypisovat nové výběrové řízení.
leden 2019 Proběhlo druhé VŘ - byl vybrán zhotovitel projektu.
únor 2019 28.2. bude předáno stanoviště zhotoviteli.
duben 2019 Práce probíhají. Pokládají se nové stupně, jsou připraveny základy pro lavičky. V polovině dubna budou v amfiteátru pracovat zahradníci.
květen 2019 Zahradníci pracují na zatravnění jednotlivých stupňů amfiteátru.
květen 2019 Byly dokončeny schody amfiteátru, navezena zemina a zaseta tráva. Současně se pracuje na přípravě realizace mobilního osvětlení celého amfiteátru.
červen 2019 Je hotová PD na mobilní osvětlení, probíhá výběrové řízení na dodavatele osvětlení.
srpen 2019 Probíhá výběrové řízení na dodavatele osvětlení.
září 2019 Do prvního výběrového řízení se nikdo nepřihlásil, z toho důvodu bude vypsáno další.
listopad 2019 Bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele osvětlení.
leden 2020 Do výběrového řízení se opět nikdo nepřihlásil.
únor 2020 Požadavky na osvětlení byly upraveny a bylo opět vypsáno výběrové řízení na dodavatele osvětlení.
duben 2020 Do výběrového řízení na osvětlení se nikdo nepřihlásil.
květen 2020 Úprava amfiteátru je kompletní, bohužel se městské části nedaří najít dodavatele na mobilní osvětlení, které je součástí projektu. Bude následovat další úprava požadavků na osvětlení a následné vypsání výběrového řízení na dodavatele..
červen 2020 Městská část upravila požadavky na venkovní osvětlení a vypsala další výběrové řízení.
červenec 2020 Probíhá výběrové řízení na dodavatele venkovního osvětlení.
říjen 2020 V polovině října bude dodáno osvětlení a tím bude projekt hotov.
říjen 2020 Přenosná světla dodána. Oficiální zahájení provozu už záleží jen na momentální situaci, případně počasí.
červen 2021 Slavnostní otevření amfiteátru Čertova rokle proběhlo 20.6.

Rozpočet projektu - návrh

Finální rozpočet projektu

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
úprava amfiteátru včetně nového osvětlení 1 1 124 503 1 124 503
Cena celkem: 1 124 503 Kč

Posouzení proveditelnosti