Okružní vycházková trasa s alejí
realizovaný
Anna Magni
638 638 Kč (navržený)
638 638 Kč (realizační)
Senioři
Brno - Tuřany
2017
226 líbí se mi
1043 hlasů
MČ Brno-Tuřany

V městské části Brno - Tuřany, obkroužené průmyslovými plochami a dopravními tělesy, chybí procházková cesta pod korunami stromů, s blahodárným stínem v horkých dnech. Navrhuji vybranou polní cestu, ze které se navíc otevírají krásné výhledy na historický střed Brna, doplnit řadou listnatých stromů. Pokud by se ještě navíc upravily tři krátké úseky stávající cesty a pěšinky, vznikl by pohodlný vycházkový okruh, který by sloužil obyvatelům Brněnských Ivanovic, Tuřan i Holásek. Ti sem již na procházky se svými dětmi, pejsky, partnery a kamarády míří, ale musí překonávat úseky občasně rozbahněné nebo rozorané, v létě zarostlé kopřivami.
Hlavní úsek nově upravené trasy tvoří alej poskytující stín na otevřeném horizontu s výhledy, dále pokračuje polní cestou mezi zahradami a sestupuje užší pěšinou až k lávce přes Ivanovický potok, odkud vystupuje zpět do zastavěné části.

Hlasovací video

Realizační video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Upravená cesta bude sloužit především místním obyvatelům z městské části Brno - Tuřany, kteří již trasu využívají. Vzhledem k tomu, že městská část nemá z krajinářského pohledu atraktivní okolí, navržené zásahy povedou k maximálnímu zhodnocení potenciálu v území, které je v bezprostředním kontaktu se zastavěnou částí. Nově upravené pěšiny zlepší prostupnost krajiny a alej v místě otevřeného horizontu podpoří výraznou hodnotu území - vizuální vazby s historickým středem Brna a jeho dominantami i pohledy na vzdálený horizont.
Domnívám se, že návrh může přispět ke zvýšení kvality života v městské části. Je využitelný všemi obyvateli.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2018 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: městská část Brno–Tuřany (ZMB dne 30. ledna 2018).
březen 2018 Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele výsadby stromořadí.
duben 2018 Byl vybrán zhotovitel výsadby stromořadí – výsadba realizována.
květen 2018 Probíhá výběrové řízení na zhotovitele úpravy povrchu trasy.
červen 2018 Byl vybrán zhotovitel úpravy povrchu trasy.
červenec 2018 Probíhá diskuze nad možnými úpravami povrchu trasy.
srpen 2018 Zhotovitel začal realizovat úpravy trasy.
září 2018 Projekt byl zrealizován.

Rozpočet projektu - návrh

Finální rozpočet projektu

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
výsadba stromů a úprava trasy 1 436 000 436 000
údržba stromů 3 67 546 202 638
Cena celkem: 638 638 Kč

Posouzení proveditelnosti