Dobrodružné hřiště Halda
realizovaný
Blanka Teplanová
1 775 000 Kč (navržený)
2 129 000 Kč (realizační)
Děti
Brno - Medlánky
2017
186 líbí se mi
1009 hlasů
Kancelář participace

V Medlánkách chybí občanům hřiště pro větší děti.
Řešením by bylo dobrodružné hřiště, které otevírá prostor k trávení volného času dětí ve věku 6-12 let. Tato cílová skupina je náročná, má ráda výzvy, dobrodružství a objevování všeho tajemného.
Dobrodružné hřiště je prostor, který umožňuje ve výšce nad zemí nacházet své hranice, v bezpečném prostředí učí pracovat s rizikem a to vše jakoby mimochodem – za pomoci hry a zábavy.
Chceme hřiště, které nabízí koncepční využití celého daného prostoru tak, aby pojmulo velké množství aktivních dětí a zároveň nabídlo prostor pro přirozené setkávání a odpočinek.
Vzhledem k navrhovanému místu umístění a složitým základovým poměrům by byla vhodný konstrukce, která vyžaduje minimální počet do země kotvených nosných sloupů. Sestava by měla být také z důvodu vyšší atraktivity vystavěna spíše do výšky, než do šířky aby působila kompaktně – zahuštěně – jako celek.
Z architektonického pohledu si prostor haldy říká o výškovou stavbu, která bude danému místu dominovat a zároveň, vzhledem k přírodnímu charakteru okolí, nebude agresivně narušovat atmosféru místa.
Dominantou dobrodružného hřiště je tedy navržené rozsáhlé vysoké „šapitó“, ke kterému jsou napojené všechny ostatní atrakce.
Navržená sestava obsahuje tedy:
- multifunkční šapitó
- dvě vysoké věže
- vysoké lanové bludiště
- nízké lanové překážky
- prolézačku z klád
- boulderovací kameny
- terénní nerezovou skluzavku
- přírodní mobiliář

Hlasovací video

Realizační video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: V Medlánkách chybí hřiště pro větší děti a řešením by bylo dobrodružné hřiště, které b doplnilo soubor sportovišť a hřišť pro malé děti. Dobrodružné hřiště otevře prostor k trávení volného času dětí ve věku 6-12 let a mělo by tak přímý vliv na trávení jejich volného času na čerstvém vzduchu a pohybem s kamarády.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2018 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Odbor investiční MMB (ZMB dne 30. ledna 2018)
březen 2018 Změna realizátora projektu: Kancelář participace
květen 2018 Ve spolupráci s městskou částí Brno-Medlánky probíhá výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace a dodavatele stavby.
červen 2018 Nejnižší podaná nabídka ve výběrovém řízení činila 2 129 000 Kč, z toho důvodu byl rozpočet navýšen a byl vybrán dodavatel.
červenec 2018 Bylo oficiálně předáno staveniště dodavateli hřiště.
srpen 2018 Dodavatel začal s terénními úpravami a s přípravami na montáž hracích prvků
září 2018 Dokončuje se montáž hřiště.
září 2018 Hřiště bylo dne 19. 9. 2018 slavnostně otevřeno.
září 2018 Celková cena projektu byla 2 129 000 Kč.

Rozpočet projektu - návrh

Finální rozpočet projektu

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
kompletní stavba hřiště 1 2 129 000 2 129 000
Cena celkem: 2 129 000 Kč

Posouzení proveditelnosti