Ploty na Komunitním a volnočasovém centru se zázemím pro Kraví horu
realizovaný
Daniel Chmelík
698 599 Kč (navržený)
819 599 Kč (realizační)
Senioři
Brno - střed
2017
919 hlasů
Kancelář participace

Navrhujeme rekonstrukci plotů bývalého vojenského areálu na ulici Lerchova podél ulice Lerchova. Aktuálně se plot vyznačuje značnou zchátralostí, je tvořen polorozpadlými sloupky s výplní tvořenou nevzhledným vlnitým plechem. Doporučujeme opravu sloupků a výměnu výplně za lehký drátěný plot.

Hlasovací video

Realizační video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Rekonstrukcí plotů dojde ke zvýšení bezpečnosti kolemjdoucích a to zejména dětí a mládeže. Hned přes silnici se nachází školy a pohyb studentů je zde v průběhu školního roku vysoký. Realizace záměru rovněž umožní pohledové otevření ulice Lerchovy na Kraví horu. Celkově dojde ke zlepšení životního prostředí v dané lokalitě pro všechny kolemjdoucí.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2018 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Odbor investiční MMB (ZMB dne 30. ledna 2018)
březen 2018 Změna realizátora projektu: Kancelář participace
červen 2018 Probíhá výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace.
červenec 2018 Na základě výběrového řízení byl vybrán projektant.
červenec 2018 Projektová dokumentace byla dokončena, nyní se čeká na vyjádření dotčených orgánů.
srpen 2018 Na základě PD byla zjištěna potřeba navýšení investičních nákladů o 20%
září 2018 Probíhá výběrové řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce.
září 2018 Na základě VŘ byl vybrán zhotovitel a bylo mu předáno staveniště.
říjen 2018 Došlo k odstranění částí plotu, které byly na hranici své životnosti, zároveň byly vykopány základy.
říjen 2018 Probíhá zakládání ztraceného bednění a jeho plnění betonem.
listopad 2018 Začínají se zdít sloupky plotu.
listopad 2018 Montují se výplně plotu.
prosinec 2018 Stavební část plotu je dokončená, probíhají dokončovací práce.
prosinec 2018 Projekt byl 18. 12. 2018 slavnostně otevřen.

Rozpočet projektu - návrh

Finální rozpočet projektu

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
demolice původního plotu a stavba nového 1 716 320 716 320
přípravné a dokončovací práce 1 73 279 73 279
Cena projektové dokumentace celkem: 1 30 000 30 000
Cena celkem: 819 599 Kč

Posouzení proveditelnosti