Altánek - tančírna v parku
realizovaný
Zuzana Rabčanová
1 720 000 Kč (navržený)
1 957 000 Kč (realizační)
Kultura
Brno - střed
2017
1058 hlasů
MČ Brno-střed

Teplota nad 20°C. Pocitová je však minimálně dvojnásobná, pokud v neklimatizované místnosti tančíte, jste na divadelním představení, nebo cvičíte. Altánek – veřejně dostupné místo v krásném prostředí parku – by byl řešením tohoto a dalších problémů. Vhodný prostor by našli nejen tisíce tanečníků, ale i umělci a účastníci kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí. V současnosti veřejné tančírny, altánky, nenajdeme. V minulosti však byly hudební altánky oblíbeným cílem nedělních procházek. Obnovením přirozené tradice získáme velmi příjemné prostředí na rozvoj svých zálib, společné trávení volného času a poznávaní lidí.

Navrhuji dvě verze altánku v lokalitách: Lužánky, Björnsonův sad, Tyršův sad, Kraví hora nebo na jiném vhodném místě. V obou jde o překrytí parketu o rozměrech minimálně 50 m2. První verze je trvalá. Níže je uvedený rozpočet na altán ve formě textilní architektury, inspirovaný Hudebním pavilonem v Kasseli (viz Musikpavillon, Frei Otto). Druhou variantou je šapitó, či velkoplošný stan, které by se vztyčilo od jara do podzimu. Rozpočet na základy, podlahu, stan/šapitó, dopravu, doplňkové vybavení, energie, úklid, pojištění, opravy, protipožární ochranu, ostrahu na 3 roky je 700 000 Kč. (Ideální by byl mírně klouzavý, ne protismykový povrch, aby byl vhodný na tanec. Je potřebná přípojka na energie. Stan by měl otvíratelné boční plachty.)

Myšlenka tančírny vznikla jako řešení několika problémů:
i. Během teplých dní se nedá dlouho tančit v uzavřených prostorách bez klimatizace. Tanec venku tak přináší vánek a úlevu. Nemluvě o nepopsatelně příjemné atmosféře letních večerů.
ii. V Brně je minimálně 60 tanečních škol a tisíce tanečníků. Tanečními jsme si prošli téměř všichni. Ale z osobní zkušenosti vidím, že pokud se člověk tanci nevěnuje v taneční škole, má velmi málo možností (ples, svatba, rodinná oslava atd.), kde si zatančit párové tance. Veřejná tančírna by tak nabízela kdykoliv dostupnou příležitost si zatancovat, kde by se člověk mohl bez ostychu přidat. Latinu, standard, polku a valčík, swing, zumbu- cokoliv.
iii. Vybudovaná tančírna by nesloužila jen tanečníkům. Vyřešila by problematické shánění prostorů pro mnohé kulturní, společenské, sportovní aktivity.

Hlasovací video

Realizační video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Užitek z altánku- veřejné tančírny v parku by měla široká skupina lidí, všech věkových kategorií a v různých oblastech kultury, sportu, oddechu, zábavy, vzdělávání a dalších.

i. Samotná stavba, z ní se linoucí hudba, či probíhací akce, přiláká mnoho kolemjdoucích. Tanec, lekce tance, sportovní anebo kulturní program nejen obohatí kulturní dění v Brně ale i inspiruje veřejnost k novým zážitkům a k vyzkoušení nové aktivity. Altánek nabízí prostor pro kulturně-vzdělávací události jako divadelní představení, moderní cirkus, koncerty, literární večery či diskuze; sportovní akce – hodiny aerobiku, pilates, jógy atd.; prostor pro výuku žáků a jejich hry v přírodě; či pronájmy pro další akce, svatby apod.
ii. Parket je doslova platforma na setkávání a seznamování. Významně podpoří socializaci a pocit žití v komunitě i přes velikost města.
iiii. Altánek by pomohl lidem rozvíjet své záliby a věnovat se tomu, co jim přináší radost, co je baví. Díky vám a altánku již budou mít kde.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2018 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: městská část Brno–střed (ZMB dne 30. ledna 2018)
únor 2018 Vybrání alternativního místa pro výstavbu altánku v parku Anthropos. Původně zamýšlená realizace projektu v Björnsonově sadu byla zamítnuta autorem úpravy tohoto parku z důvodu, že umístění dalšího prvku do parku by již bylo z prostorového uspořádání parku neúnosné. Umístění na Kraví hoře nebylo pozitivně hodnoceno místními obyvateli, proto bylo ze strany městské části Brno–střed vybráno nekonfliktní místo v parku Anthropos. Navrhovatelka v popisu vítězného projektu sama zmiňuje několik míst, kde by se altánek mohl realizovat a s umístěním souhlasí.
duben 2018 Ladí se konkretní umístění altánku v parku a probíhají navazující jednání (např. Brněnské vodovody a kanalizace, a.s. kvůli kolizi s vodovodem).
květen 2018 Probíhá práce na projektové dokumentaci pro územní souhlas s vybraným projektantem a komunikace s dotčenými subjekty.
červen 2018 O umístění i materiálové skladbě altánku je již rozhodnuto. V následujících týdnech bude dokončena projektová dokumentace.
srpen 2018 Projektová dokumentace je již dokončena.
srpen 2018 Bylo zřízeno odběrné místo elektřiny pro altánek.
září 2018 Probíhají práce na zajištění přípojky vody.
říjen 2018 Přípojky vody a elektřiny jsou dokončeny.
listopad 2018 Probíhají přípravné práce.
prosinec 2018 Betonují se základy nosných sloupků.
leden 2019 Práce byly z důvodu nízkých teplot pozastaveny.
duben 2019 Práce probíhají. Parket položen a dokončují se práce kolem něj. V polovině dubna se chystá montáž zastřešení.
květen 2019 Proběhla montáž zastřešení.
červen 2019 Probíhají dokončovací práce.
červen 2019 Stavební práce jsou dokončeny, nyní se čeká na zhotovení přípojky elektrické energie.
srpen 2019 Altánek je dokončen a plánuje se slavnostní otevření.
září 2019 Slavnostní přestřižení pásky a oficiální otevření projektu proběhne 12. 9. 2019 v 19:00 s doprovodným tanečním programem.
září 2019 Slavnostní otevření projektu proběhlo 12. 9. 2019.

Rozpočet projektu - návrh

Finální rozpočet projektu

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Stavba altánku 1 1 837 000 1 837 000
Inženýring 1 85 000 85 000
BOZP 1 35 000 35 000
Cena celkem: 1 957 000 Kč

Posouzení proveditelnosti