Grilovací místo v Novém Lískovci
realizovaný
Jaroslav Kovařík
1 368 289 Kč (navržený)
1 368 289 Kč (realizační)
Zábava
Brno - Nový Lískovec
2017
1150 hlasů
MČ Nový Lískovec

Areál Pod plachtami v Brně - Novém Lískovci je určen k volnočasovým aktivitám a dle mého názoru by bylo dobrým záměrem v tomto areálu vybudovat veřejné grilovací místo, které by umožnilo pěkné zázemí pro rodinné či přátelské posezení s možností grilování či opékání, které by bylo umístěno do pěkně upravené zeleně.

Realizační video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Toto místo již tradičně sloužilo jako veřejné ohniště nacházející se ve spodní části celého areálu vedle dráhy BMX. Vzhledem k jeho špatnému stavu však nyní neumožňuje příjemné posezení. Pokud by se toto přírodní zákoutí upravilo, bylo by přínosem pro všechny, kdo si rádi s přáteli posedí a připraví něco dobrého v přírodě. Na místo ohniště pak navazují zelené plochy, dráha BMX a svah, který propojuje celý sportovní areál. Bylo by to místo pro využití pro veřejnost, bez rozdílu věku.
Nad svahem bylo možno přidat lavičky pro odpočinek, stejně tak, jako ve spodní části svahu. Na spodní hraně svahu by bylo vhodné rozšířit přírodní lavici, která by sloužila mimo jiné jako odpočinkové místo s možností pikniku, neboť díky svahu nad touto lavicí se jedná o místo odkloněné od pohledu z panelových domů nad ním. Tato úprava by pěkně spojila veřejná sportoviště a nabídla další možnosti pro využití volného času.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2018 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: městská část Brno–Lískovec (ZMB dne 30. ledna 2018). Probíhá výběrové řízení na projektanta.
únor 2018 Proběhlo výběrové řízení na projektanta, objednání projektu a konzultace s navrhovatelem ohledně výběru prvků grilovacího místa.
březen 2018 Probíhají práce na projektu.
duben 2018 Konala se schůzka s navrhovatelem, který připomínkoval část terénních úprav (snížení a rozšíření terénní lavice). K posouzení připomínky bylo zadáno podrobnější geodetické zaměření a zapracování příčných řezů svahu tak, aby nedošlo k jeho narušení. Probíhají práce na dopracování projektu.
červen 2018 Navrhovatelem připomínkované terénní úpravy byly zapracovány do projektu, na základě kterého se vytvoří soupis prací a výkaz výměr, aby mohl proběhnout výběr dodavatele na veřejnou zakázku.
červenec 2018 Byla dokončena kompletní projektová dokumentace.
srpen 2018 Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele.
září 2018 Bylo vypsáno VŘ na zhotovitele.
říjen 2018 Na základě VŘ byl vybrán zhotovitel.
říjen 2018 Začalo se s terénními úpravami.
listopad 2018 Proběhla výsadba stromů.
prosinec 2018 Výsadba keřů a instalace grilu.
prosinec 2018 Byl dodán mobiliář i grily.
únor 2019 Čeká se na vhodné počasí pro založení trávníku.
březen 2019 Založení trávníku.
duben 2019 Proveden první pokos a provzdušnění trávníku. Je plánováno slavnostní otevření.
duben 2019 Slavnostní přestřižení pásky a oficiální otevření projektu proběhne v úterý 30. 4. v 16:00.

Rozpočet projektu - návrh

Finální rozpočet projektu

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Investiční náklady 1 896 291 896 291
Neinvestiční náklady 1 416 000 416 000
údržba 3 18 666 55 998
Cena celkem: 1 368 289 Kč

Posouzení proveditelnosti