Zámecké hřiště v Zámeckém parku
realizovaný
Kateřina Richterová
2 990 000 Kč (navržený)
2 736 805 Kč (realizační)
Děti
Brno - Medlánky
2018
1703 hlasů
Kancelář participace

Zámecký park v Medlánkách si zaslouží dětské hřiště odpovídající jeho kráse, umístění i významu. Projekt dětského hřiště na míru umožní tematické propojení dětského hřiště se samotným parkem a zároveň zajistí revitalizaci již dosluhujících prvků.

Zámecký park je vyhlášenou zelenou památkou, kterých není po Brně mnoho. Jeho součástí je i dětské hřiště, které jako jediné v Medlánkách poskytuje plný stín přes léto díky unikátnímu umístění. Park kromě stínu nabízí i nepřeberné druhy fauny a flóry k pozorování a poznávání.
Dětské prvky v parku se doplňovaly léta a již léta slouží, čemuž odpovídá i jejich stav na hranici životnosti. Prvky se doplňovaly postupně a proto netvoří žádný funkční celek a do parku nepřináší ani zdaleka tolik podnětů, jako by hřiště tomuto prostoru na míru mohlo dát.
Cílem tohoto projektu je tedy celková revitalizace prostoru hřiště, tématické sjednocení s ohledem na jeho umístění a posun na odpovídající úroveň herních prvků. Prvky by mohly nést environmentální i historickou vzdělávací funkci a poskytnout tak další rozměr rekreace rodičů i dětí v tomto prostoru. Tematická provázanost s rostlinnými a zvířecími obyvateli parku se nabízí jako vhodná linka, která by mohla nové hřiště spojit s jeho unikátním okolím.

Hlasovací video

Realizační video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt poslouží hlavně dětem, jejich maminkám, tatínkům, prarodičům a potažmo všem hravým nejen medlaňákům.

Deník projektu

Datum Popis
únor 2019 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace.
únor 2019 Proběhla konzultace s navrhovatelkou projektu o podobě hřiště a výběru preferovaných herních prvků.
březen 2019 Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele.
duben 2019 Probíhá výběrové řízení na zhotovitele včetně projektové dokumentace s návrhem podoby hřiště.
červen 2019 Hodnoticí komise doporučila Radě města Brna výběr zhotovitele.
červen 2019 Rada města Brna schválila výběr zhotovitele.
červenec 2019 Byla podepsána smlouva se zhotovitelem.
srpen 2019 Bylo předáno staveniště zhotoviteli.
říjen 2019 Zhotovitel vyrábí herní prvky.
leden 2020 Zhotovitel začne v průběhu února s přípravnými pracemi.
únor 2020 Zhotovitel začal s přípravnými pracemi - hřiště bylo oploceno a rozebírají se staré herní prvky.
březen 2020 Zhotovitel začal s montáží herních prvků a úpravou dopadových ploch.
duben 2020 Probíhají zahradnické úpravy a montáž posledních kusů herních prvků. Hřiště je téměř dokončené.
květen 2020 Hřiště je dokončené, slavnostní otevření proběhne 15. 5. 2020.
květen 2020 Hřiště bylo slavnostně otevřeno.

Rozpočet projektu - návrh

Finální rozpočet projektu

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Geodet 1 7 529 7 529
Stavba hřiště 1 2 729 276 2 729 276
Cena celkem: 2 736 805 Kč

Posouzení proveditelnosti