Pumptrack pod Pekárnou
realizovaný
Jakub Vodička
2 990 000 Kč (navržený)
3 588 000 Kč (realizační)
Sport
Brno - Bystrc
2018
1586 hlasů
Kancelář participace

Pumptrack je univerzální sportoviště vhodné pro širokou veřejnosti. V lokalitě mezi ulicí Štouračovou a přírodní rezervací Pekárna navazuje na vybudovaný dirtpark Bystrc a rozšiřuje jeho využití pro všechny sportovce od malých dětí po zdatné borce.

Pumptrack je velmi oblíbená sportovní disciplína. Na dráze skládající se z boulí a klopených zatáček se jezdec pohybuje tzv. pumpováním (pohyb těžiště nahoru a dolů). Jízda na pumptracku je jednoduchá a zvládne ji i úplný začátečník. Naopak zkušenější jezdci zde mohou zdokonalovat svojí techniku a fyzickou kondici. Naše varianta počítá s asfaltovým povrchem. Pumptracková dráha tedy bude vhodná pro jízdu na kole, skateboardu, in line bruslích, koloběžkách nebo dětských odrážedlech.
Samotná realizace začíná prací z hlínou. Celá dráha se musí nejdříve ,, vymodelovat" . Na zhutněnou hlínu, která již v podstatě udává tvary pumptracku se následně položí tenká vrstva asfaltu. Ten nejen že mnohonásobně rozšíří využití, ale také zajistí téměř nulové náklady na údržbu a jezdit se bude dát po celý rok. Nakonec se upraví terén okolo dráhy a vytvoří tzv. odpočinková zóna. Přeci jen, bylo by fajn mít si kam sednout a odložit si věci, nebo jen relaxovat a nechat své ratolesti ,,lítat" kolem.
Návštěvníci si tak budou moci přijet ,,zapumpovat“ a odpočinout si od starostí všedního dne. Místo případné realizace se nachází v ochranném pásmu chráněné krajinné oblasti Pekárna v Bystrci pod ulicí Štouračova, viz. katastrální mapa. Tvar a velikost pumptrackové dráhy chceme přizpůsobit ,,na míru“ dané lokalitě, tak aby se zachoval přirozený ráz krajiny (jedno z možných řešení viz. ilustrace). V těsné blízkosti sousedí již vybudovaný dirt park určený pro freestyle jízdu na bmx a horských kolech. Jízda na pumptracku je vhodným předstupněm ke zvládnutí menších skoků. Pumptrack se tak mimo jiné stává jakýmsi vstupním prvkem s nejnižší obtížností.
Věřím, že pumptrackovou dráhu si oblíbí nejen děti, ale i dospělý. Zlepšíme sportovní podmínky v Bystrci a vytvoříme tip na parádní výlet pro lidi z Brna a okolí.

Hlasovací video

Realizační video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt bude sloužit široké veřejnosti ve všech věkových kategoriích. Každý kdo si bude chtít zasportovat a projet se na pumptracku, stačí jen když si vezme kolo, skateboard nebo brusle a může jít ,,pumpovat". Věřím, že pumptrack přitáhne pozornost hlavně dětí a mládeže v Bystrci. Nyní když se zrušil skatepark, není v okolí nic kde by se děcka mohli ,,vyřádit".

Deník projektu

Datum Popis
únor 2019 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace.
březen 2019 Probíhá výběrové řízení na zhotovitele vč. vypracování projektové dokumentace.
duben 2019 Byl vybrán zhotovitel projektu.
květen 2019 Zhotovitel pracuje na projektové dokumentaci, která je v současné době připomínkována navrhovatelem.
červen 2019 Projektová dokumentace je konzultována s Odborem životního prostředí a zahradní architektkou, tak aby výsledný projekt plynule navazoval na okolní přírodu.
Srpen 2019 Probíhá stavební řízení.
říjen 2019 Je dokončena projektová dokumentace.
listopad 2019 Projednávají se připomínky týkající se plynovodu, který vede napříč areálem.
leden 2020 Projednávají se připomínky BVK, a. s.
březen 2020 Připomínky dotčených subjektů byly projednány a zapracovány. Byla podána žádost o vydání stavebního povolení na příslušný stavební úřad.
květen 2020 Stavební úřad řeší s projektantem drobná upřesnění projektu.
červen 2020 Probíhá stavební řízení.
červenec 2020 Bylo získáno pravomocné stavební povolení.
srpen 2020 Bylo předáno staveniště zhotoviteli.
září 2020 Probíhá příprava staveniště.
říjen 2020 V současné době probíhá modelace terénu, která by měla být nejpozději do konce listopadu hotová.
prosinec 2020 Počasí stavbě moc nepřálo a není zcela dokončena modelace terénu. Momentálně je stavba zazimována a bude se pokračovat hned jak to počasí dovolí.
duben 2021 Terén vyschl natolik, že pokračují práce na pumptracku. Předpokládá se dokončení modelací do 14ti dnů a potom budou položeny povrchové vrstvy.
červen 2021 Dokončena modelace dráhy a příprava pro finální vrstvu živice.
červenec 2021 Zbývá dokončit úpravy povrchů kolem dráhy a provést ošetření stávajících stromů a keřů.
srpen 2021 Dráha je kompletně dokončená a funkční. Budou ještě provedeny drobné úpravy okolí (prořezání stromů, výsadba dalších stromů a keřů). Dále budou osazeny lavičky, stojan na kola a odpadkové koše.
září 2021 Byly dodány stojany na kola a odpadkové koše.
říjen 2021 Probíhají konzultace s navrhovatelem ohledně úpravy zeleně v okolí pumptracku.
listopad 2021 Probíhají přípravy na sázení trávy, keřů a stromů.
prosinec 2021 Sadební úpravy terénu byly vzhledem ke klimatické situaci přerušeny.
leden 2022 Připravují se podklady pro uzavření příkazní smlouvy s Veřejnou zelení města Brna za účelem zajištění maximálního souladu projektu s okolním prostředím.
únor 2022 Bude podán návrh na uzavření příkazní smlouvy s Veřejnou zelení města Brna.
březen 2022 Došlo k sadebním úpravám Veřejnou zelení města Brna p.o.
duben 2022 Dne 29. 4. proběhlo slavnostní otevření.

Rozpočet projektu - návrh

Finální rozpočet projektu

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Realizace projektu 1 3 588 000 3 588 000
Cena celkem: 3 588 000 Kč

Posouzení proveditelnosti