Mládežnické klubovny pod Bílou horou
realizovaný
Vilém Řiháček
3 000 000 Kč (navržený)
Děti
Brno - Židenice
2018
679 líbí se mi
2070 hlasů
Kancelář participace

Chceme klukům a holkám ze Židenic a okolních čtvrtí poskytnout vhodné prostředí pro nejrůznější aktivity - kroužky, hraní her, výtvarnou činnost atp. Navrhujeme přestavět současné klubovny tak, aby byly světlé, dostatečně prostorné a bezpečné.

Stávající klubovny stojí na střeše volnočasového sálu v nádherném prostředí areálu dětí a mládeže pod Bílou horou. Klubovny bohužel nevyhovují požadavkům na práci s dětmi dispozičně ani po technické stránce.
Navrhujeme současné dožívající konstrukce ze 70. let minulého století strhnout a nahradit je dvěma prostornými a světlými lehkými montovanými stavbami z moderních materiálů. Budou v nich různě členěné prostory, sociální zázemí, velká okna a hlavně spousta místa. Návrh jde s dobou, jeho součástí je například dobré zateplení, hospodaření s dešťovou vodou nebo lehké zelené střechy. Navržené stavby nejenže budou splňovat aktuální požadavky na prostory pro práci s malými dětmi a mládeží, ale budou také chytře řešené a vzhledné. Na terasu s klubovnami je také navržen nový praktický přístup po ocelovém schodišti.
Byl proveden stavebně-technický průzkum zděného objektu, na jehož ploché střeše (terase) mají klubovny stát. Průzkumem se prověřily technické možnosti přestavby (napojení sítí a odpadů) a statika celého objektu a bylo potvrzeno, že stávající stavba nové konstrukce bez problémů unese.
Klubovny budou nabídnuty k pravidelnému užití skupinám pracujícím s dětmi a mládeží, nárazově předpokládáme využití dětmi i dospělými z řad široké veřejnosti např. pro jednorázové tvůrčí dílny, workshopy, kulturní program, promítání, veřejné diskuze či přednášky a podobně.
Areál je již dnes přístupný veřejnosti pro sportovní aktivity, díky navrženým úpravám se stane také nedílnou součástí kulturně-společenského života ve své čtvrti a okolí.
Na provozních výdajích projektu se bude finančně podílet městská část.

Hlasovací video

Realizační video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: V Židenicích a okolních čtvrtích je množství skupin pracujících s dětmi a mládeží. V nových kapacitách volnočasového areálu pod Bílou horou dostanou možnost realizovat svůj program a rozvíjet se v prostředí, které k tomu bude technicky způsobilé, hezké, zdravé a bezpečné. Rozšíří se tak rozmanitost nabídky a kapacita volnočasových aktivit zejména pro děti, ale i pro dospělé občany ze širokého okolí.

Deník projektu

Datum Popis
únor 2019 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace.
březen 2019 Byla podána žádost o stanovisko na Odbor územního plánování a rozvoje.
květen 2019 Probíhá průzkum přípojky kanalizace.
červen 2019 Kanalizační přípojka je dle průzkumu kanalizace v provozuschopném stavu, i tak se MČ Brno-Židenice zavázala k její opravě v případě poruchy.
červenec 2019 Odbor územního plánování a rozvoje vydal územní souhlas.
srpen 2019 Připravují se podklady na výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace.
říjen 2019 Do výběrového řízení se nikdo nepřihlásil.
listopad 2019 Bylo vypsáno druhé výběrové řízení.
leden 2020 Na základě výběrového řízení byl vybrán projektant.
únor 2020 Byla podepsána smlouva s projektantem.
březen 2020 Probíhá komunikace mezi projektantem a Kanceláří participace.
květen 2020 Probíhají práce na projektové dokumentaci.
červenec 2020 Dokončuje se kompletní projektová dokumentace.
srpen 2020 Byla odevzdána projektová dokumentace.
září 2020 Projektová dokumentace vykazuje značné nedostatky, proto byla Kanceláří participace připomínkována.
říjen 2020 Oprava projektové dokumentace nebyla dostatečná, proto byla opět vrácena k úpravě.
prosinec 2020 Byla odevzdána kompletní a upravená projektová dokumentace.
duben 2021 Bylo získáno stavební povolení.
květen 2021 Bylo vypsáno VŘ na zhotovitele stavby.
červen 2021 Do výběrového řízení se nikdo nepřihlásil.
červen 2021 Bylo opět vypsáno VŘ.
červen 2021 Ani do druhého výběrového řízení se nepřihlásila žádná stavební společnost.
červen 2021 Obratem bylo opět vypsáno výběrové s delší lhůtou pro podání nabídek.
srpen 2021 Ani do třetího výběrového řízení, jehož lhůta pro podání nabídek byla prodloužena se nikdo nepřihlásil.
srpen 2021 Byly upraveny podmínky VŘ, které bylo opět vypsáno.
říjen 2021 Probíhá hodnocení podaných nabídek do VŘ.
listopad 2021 Probíhá výběrové řízení.
prosinec 2021 Výběr zhotovitele schválila RMB a byla podepsána smlouva o dílo.
leden 2022 Byla podepsána smlouva o dílo a bude předáno staveniště.
únor 2022 Byly zahájeny bourací práce.
březen 2022 Byla položena nová železobetonová konstrukce podlahy klubovny.
duben 2022 Na železobetonovou konstrukci podlahy klubovny byla umístěna dřevostavba.
květen 2022 Probíhá zateplení dřevostavby.
červen 2022 Proběhl výběr interiérových prvků.
červenec 2022 Probíhají finální práce na exteriérech.
srpen 2022 Probíhají finální práce na interiérech.
září 2022 Bylo osazeno interiérové schodiště a chystají se podklady ke kolaudaci stavby.
říjen 2022 Projekt se zdárně blíží dokončení.
listopad 2022 Práce na realizaci projektu jsou před ukončením.
listopad 2022 Dne 29.11. proběhlo slavnostní otevření projektu.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti