Přihlášení projektu

 

Aby váš projekt úspěšně prošel posouzením vhodnosti, proveditelnosti i hlasováním, doporučujeme vám si ještě před vyplněním přihlašovacího formuláře přečíst Zásady, nebo alespoň stručné devatero.

obr
1. Nápad nestačí

Sbíráme návrhy na projekty, proto svou myšlenku rozpracujte a popište co nejpřesněji. Pouhý nápad nestačí. Inspirujte se zpracováním projektů, které zvítězily v minulých ročnících.

 

2. Co je „tvrdý“ a „měkký“ projekt?

„Tvrdý“ neboli investiční projekt je zaměřen zejména na pořízení hmotného i nehmotného majetku a zahrnuje, jak náklady na jeho pořízení, tak i na jeho udržitelnost (tzv. provozní náklady) po dobu 3 let. Náklady na udržitelnost projektu není možné využít k jinému účelu.

„Měkký“ neboli neinvestiční projekt je zaměřen na tzv. „měkké“ aktivity, při kterých nedochází k pořizování, budování nebo rekonstrukcím majetku města. Neinvestiční projekt má pouze pořizovací náklady.

 

3. Rozpočet projektu

Uveďte odhadované náklady na projekt. Cenu zkuste zjistit například na internetu, případně požádejte o pomoc koordinátorku. Čím lépe však rozpočet zpracujete, tím snazší bude posouzení projektu úřadem a vyšší šance na zařazení mezi finálové projekty.

 

4. Projekty jen na majetku města

Projekty mohou být navrhovány pouze na majetku a pozemcích města Brna. Přehlednou mapu najdete zde.

 

5. Prokažte veřejný prospěch

Projekty musí být prokazatelně veřejně prospěšné a je na vás, jak veřejnou prospěšnost zdůvodníte.

 

6. Propagujte svůj projekt

Proberte se svými přáteli, sousedy a známými, jak nejlépe zviditelnit svůj projekt a zvýšit tak šance na vítězství v listopadovém hlasování.

 

7. Podpora není hlasování

Vyjádření podpory „líbí se mi“, které sbíráte na webu, či pomocí podpisového archu, slouží pouze k určení, kdy se úřad vaším návrhem začne zabývat. Bez posouzení úřadu ale projekt neprojde do závěrečného rozhodujícího hlasování.

 

8. Komunikace

Sledujte pravidelně svůj email, ať Vám neunikne žádná důležitá informace. Kdykoliv se v případě potřeby obraťte na koordinátorky participace, které vám rády s podáváním projektů pomohou.

 

9. Proces

S celým průběhem participativního rozpočtu se můžete seznámit zde.

 

Těšíme se na váš projekt