Přihlášení projektu

 

Skvělé!

Aby Váš projekt úspěšně prošel posouzením vhodnosti, proveditelnosti i hlasováním doporučujeme vám si ještě před vyplněním přihlašovacího formuláře přečíst Zásady, nebo alespoň stručné devatero.

 

obr
1
Nápad nestačí

Sbíráme návrhy na projekty, proto svou myšlenku rozpracujte a popište co nejpřesněji. Pouhý nápad nestačí. Inspirujte se zpracováním projektů, které zvítězily v minulých ročnících.

 

2
Co je „tvrdý“ a „měkký“ projekt?

„Tvrdý“ neboli investiční projekt je zaměřen zejména na pořízení hmotného i nehmotného majetku a zahrnuje, jak náklady na jeho pořízení, tak i na jeho udržitelnost (tzv. provozní náklady) po dobu 3 let. Náklady na udržitelnost projektu není možné využít k jinému účelu.

„Měkký“ neboli neinvestiční projekt je zaměřen na tzv. „měkké“ aktivity, při kterých nedochází k pořizování, budování nebo rekonstrukcím majetku města. Neinvestiční projekt má pouze pořizovací náklady.

 

3
Rozpočet projektu

Uveďte odhadované náklady na projekt. Cenu zkuste zjistit například na internetu, případně požádejte o pomoc koordinátorku. Čím lépe však rozpočet zpracujete, tím snazší bude posouzení projektu úřadem a vyšší šance na zařazení mezi finálové projekty.

 

4
Projekty jen na majetku města

Projekty mohou být navrhovány pouze na majetku a pozemcích města Brna. Přehlednou mapu najdete zde.

 

5
Prokažte veřejný prospěch

Projekty musí být prokazatelně veřejně prospěšné a je na vás, jak veřejnou prospěšnost zdůvodníte.

 

6
Propagujte svůj projekt

Proberte se svými přáteli, sousedy a známými, jak nejlépe zviditelnit svůj projekt a zvýšit tak šance na vítězství v listopadovém hlasování.

 

7
Podpora není hlasování

Vyjádření podpory „líbí se mi“, které sbíráte na webu, či pomocí podpisového archu, slouží pouze k určení, kdy se úřad vaším návrhem začne zabývat. Bez posouzení úřadu ale projekt neprojde do závěrečného rozhodujícího hlasování.

 

8
Komunikace

Sledujte pravidelně svůj email, ať Vám neunikne žádná důležitá informace. Kdykoliv se v případě potřeby obraťte na koordinátorky participace, které vám rády s podáváním projektů pomohou.

 

9
Proces

S celým průběhem participativního rozpočtu se můžete seznámit zde.

 

Těšíme se na váš projekt.