Přihlášení projektu

 

 

Aby váš projekt úspěšně prošel posouzením vhodnosti, proveditelnosti i hlasováním, doporučujeme vám si ještě před vyplněním přihlašovacího formuláře přečíst Zásady, nebo alespoň stručné devatero.

obr
1. Nápad nestačí

Pouhý nápad nestačí. Rozpracujte svou myšlenku a popište ji co nejpřesněji. Inspirujte se zpracováním projektů, které zvítězily v minulých ročnících.

 

2. Co je „tvrdý“ a „měkký“ projekt?

„Tvrdý“ neboli investiční projekt je zaměřen zejména na pořízení hmotného i nehmotného majetku a zahrnuje jak náklady na jeho pořízení, tak i na jeho udržitelnost (tzv. provozní náklady) po dobu 3 let. Náklady na udržitelnost projektu není možné využít k jinému účelu.

„Měkký“ neboli neinvestiční projekt je zaměřen na tzv. „měkké“ aktivity, při kterých nedochází k pořizování, budování nebo rekonstrukcím majetku města. Neinvestiční projekt má pouze pořizovací náklady.

 

3. Rozpočet projektu

Uveďte odhadované náklady na projekt. Cenu zkuste zjistit například na internetu, u nějakého podobného projektu z předchozích let, případně požádejte o pomoc koordinátorku. Je dobré do rozpočtu dát i rezervu vzhledem k neustále rostoucím cenám.

 

4. Projekty jen na majetku města

Projekty mohou být navrhovány pouze na majetku a pozemcích města Brna. Přehlednou mapu najdete zde.

 

5. Prokažte veřejný prospěch

Projekty musí být prokazatelně veřejně prospěšné a je na vás, jak veřejnou prospěšnost zdůvodníte.

 

6. Propagujte svůj projekt

Proberte se svými přáteli, sousedy a známými, jak nejlépe zviditelnit svůj projekt a zvýšit tak šance na vítězství v listopadovém hlasování.

 

7. Podpora není hlasování

Vyjádření podpory „líbí se mi“, kterou sbíráte na webu, či pomocí podpisového archu, slouží pouze k tomu, aby se úřad vaším projektem začal zabývat. Bez posouzení úřadu projekt neprojde do závěrečného rozhodujícího hlasování.

 

8. Komunikace

Sledujte pravidelně svůj email, ať vám neunikne žádná důležitá informace. Kdykoliv se v případě potřeby obraťte na koordinátorky participace, které vám rády s podáváním projektů pomohou.

 

9. Proces

S celým průběhem participativního rozpočtu se můžete seznámit zde.

 

Těšíme se na váš projekt