Toalety a pítko na konečné v Řečkovicích
neproveditelný
Blažena Trtílková
5 000 000 Kč (navržený)
Zdraví
Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
2022
62 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)

Cílem projektu je zbudovat toalety na konečné tramvaje č. 1 v Řečkovicích, které byly v 80. letech odstraněny a zbudovat pítko.

Konečná tramvaje je přestupním uzlem MHD a je zde rychlé občerstvení. Shlukuje se tu mnoho lidí a určitě by možnost využití toalety a pítka uvítali. Jedná se o prostornou toaletu, která je vhodná i pro rodiče s kočárkem a pro handicapované. Umístění by bylo v podchodu, bezbariérový vstup umožněn z ulice Vážného.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Z toalet a pítka budou mít prospěch všichni cestující.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Toaleta 1 4 900 000 4 900 000
Pítko 1 100 000 100 000
Na provozních nákladech projektu se bude finančně podílet městská část. 0
Cena celkem: 5 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Projekt je cílen na pozemky, které se nachází v nestavební stabilizované ploše ostatní městské zeleně s vyznačenou trasou MHD. Tyto plochy zahrnují zejména parkově upravená veřejná prostranství. V plochách nestavebních volných jsou přípustné podzemní liniové dopravní stavby a podmíněně přípustné jiné druhy podzemních staveb, které mají být budovány ve veřejném zájmu. Toalety situované do již existujícího podchodu za takovou stavbu považovat lze. proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor zdraví Při úpravách popř. budování nových veřejných toalet je nutné respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.). V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace. proveditelný
Odbor dopravy Z hlediska koncepce dopravy nemáme námitek, návrh není v kolizi s připravovaným dopravním projektem. Souhlasíme za podmínky, že bude koordinováno s Dopravním podnikem města Brna. proveditelný
Odbor investiční proveditelný
MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora Městská část nesouhlasí s realizací projektu z důvodu výrazného zásahu do stávajícího profilu průchodu. neproveditelný