Pestrý a bezpečný tělocvik na ZŠ v Brně
nevítězný
Ilja Kašík
2 696 900 Kč (navržený)
Děti
BRNO
2022
329 líbí se mi
1301 kladných hlasů

Jde o zapojení sportovních trenérů z různých sportů do výuky na prvním stupni základních škol v celém Brně, kde tito trenéři pomáhají učitelkám/učitelům v hodinách tělesné výchovy a vnáší do hodin zkušenosti ze svých sportů.

Po několika letech, kdy děti vinou Covidu přišly o spoustu svých koníčků a o sportovní vyžití, má tento projekt za cíl zábavnou formou znovu všechny děti rozhýbat a probudit v nich lásku k pohybu. Sportovní trenéři se zapojí do výuky na prvním stupni základních škol v celém Brně a pomohou učitelkám/učitelům v hodinách tělocviku. Trenéři se obvykle po měsíci střídají, takže děti si za školní rok můžou vyzkoušet hned několik sportů (míčové sporty, atletika, gymnastika, úpolové sporty, atp.). V ideálním případě se prostřídá až 8 různých sportů. Trenéři v hodinách spolupracují s učiteli, kterým nejenže pomůže přítomnost další kvalifikované osoby, ale sami se mohou naučit spoustu nových věcí a obohatit si tak náplň svých tělocviků. Cílem není výkon, ale přiměřená pohybová zábava pro všechny děti. Do projektu se může zapojit kterákoliv škola v Brně.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Pestrá a bezpečná výuka tělocviku, obnovení vztahu dětí k pohybu a sportu, zdravý životní styl, zlepšení mentálního i fyzického zdraví dětí, pomoc školám a učitelům při výuce tělocviku

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
odměny trenérům (15 škol, v každé 6 tříd, 1 x hodina TV týdně, 8 měsíců) 2880 630 1 814 400
sady rozlišovacích dresů (1 sada na 1 školu) 15 12 000 180 000
základní vybavení (sportovní pomůcky - míče, tatami atp.) 15 18 500 277 500
sada dresů pro učitele a trenéry (1 sada na 1 školu) 15 5 000 75 000
zaškolení trenérů 20 2 500 50 000
rezerva 1 300 000 300 000
- 0
Cena celkem: 2 696 900 Kč

Posouzení proveditelnosti