Kluby propojující světy
nevítězný
jana konečná
600 000 Kč (navržený)
Kultura
BRNO
2022
154 kladných hlasů

Setkávání "našeho" světa se světem lidí, postižených válkou. Ve všech městských částech, které projeví zájem.

Jednou týdně v podvečer se mohou zájemci sejít a hrát deskové nebo společenské hry, při vhodné konstelaci i třeba muzicírovat, zpívat, tančit, něco vyrábět. Takto se mohou v obecní místnosti setkávat uprchlíci před válkou s místními, kteří chtějí pomoci s jejich zapojením do společnosti a s používáním českého jazyka. Někde jednou týdně, v některých městských částech třeba i víckrát, podle potřeby. Jednou za měsíc se může jít společně třeba do ZOO.

Městské části by poskytly obecní místnost a zveřejňovaly ve zpravodajích zvadla do klubu. Koordinaci klubu by postupně převzal některý zájemce - dobrovolník.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Integrace lidí postižených válkou do "našeho" prostředí, pomoc s porozuměním češtině. Také obohacení života "brňáků".

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
pronájmy obecních místností, nákup her, odměna koordinátorovi 20 30 000 600 000
- 0
Cena celkem: 600 000 Kč

Posouzení proveditelnosti