Hřiště přístaviště Sokolské koupaliště
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Helena Otáhalová
2 668 000 Kč (navržený)
Děti
Brno - Kníničky
2022
344 líbí se mi
508 kladných hlasů

Zřízení další rekreační plochy včetně hracích prvků a převlékací kabiny na dosud nevyužívaných a nepřístupných parcelách v blízkosti přístaviště Sokolské koupaliště.

V současné době jsou v blízkosti přístaviště Sokolské koupaliště na parcelách v majetku města Brna p.č.807/3, 806/1, 796/2, 791 a 790 (katastrální území Brno - Kníničky) zanedbané, zarostlé, nepřístupné, zaplocené a nevyužívané plochy, které naopak slouží problematickým osobám. Na výše zmíněné parcely navazuje plocha - p.č.802/2, 798 a 797, která je již městem upravená jako veřejný gril. Součástí úprav budou hrací prvky pro menší děti včetně pískoviště a převlékací kabina. Projekt počítá s oddělením soukromých pozemků od městských zelení.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Plochy v blízkosti přístaviště Sokolské koupaliště jsou v letních měsících čím dál více zaplněny rekreanty. Těchto ploch ubylo v souvislosti s nově vybudovaným přístavištěm a na rozdíl od ploch v blízkosti stávajících restaurací, kde jsou již herní prvky, převlékárny, atd. již realizovány, na plochách, které jsou součástí projektu, jsou plochy zanedbané a nemožné využívat pro rekreační účely.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Vyčištění a vyklizení pozemků, kácení dřevin 1 300 000 300 000
Dřevěná převlékací kabina 2 200 000 400 000
Pískoviště 1 60 000 60 000
Dětské hřiště-prolézačky, skluzavky atd. 1 120 000 120 000
Další hrací prvky (houpačky, kolotoč) 4 50 000 200 000
Úprava povrchu + zatravnění 1 500 000 500 000
odpadkové koše 4 2 000 8 000
horolezecká stěna 1 200 000 200 000
Posilovací venkovní stroje 6 10 000 60 000
Lavičky 8 15 000 120 000
Rezerva projektu 1 400 000 400 000
Sekání trávy,,oprava prvků 3 100 000 300 000
Cena celkem: 2 668 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Pozemky p.č. 807/3, 806/1, 796/2, 791, 790 a 802/2, 798, 797 v k.ú. Kníničky jsou součástí nestavební návrhové plochy městské zeleně s funkčním typem plochy rekreační zeleně. Ta umožňuje umístění rekreačních areálů, hřišť, pláží a kempinků. Plochy městské zeleně mají být veřejně přístupné a sloužit jako zázemí pro odpočinek a rekreační aktivity. Zřízení rekreační plochy je zde tedy využitím, které je v souladu s funkcí určenou územním plánem. proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor životního prostředí proveditelný
Odbor investiční ​​​​​​Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
Odbor zdraví Při úpravách veřejných prostranství popř. úpravách či budování nových veřejných toalet je potřeba respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.). V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, současně konzultovat také výběr a osazení vhodného mobiliáře. proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství proveditelný
MČ Brno - Kníničky Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný