Hybridní víceúčelové hřiště v Komíně
nevítězný
Miloš Miloš
4 997 300 Kč (navržený)
Sport
Brno - Komín
2022
1109 kladných hlasů

Cílem projektu je revitalizace stávajícího přetíženého a nevyhovujícího fotbalového hřiště v Brně – Komíně. Přeměnou současného setého trávníku za hybridní se sníží náklady na údržbu a zvýší se životnost hřiště.

Vzhledem k nedostatku přírodních hracích ploch ve městě Brně není v dnešní době možné připravit adekvátní podmínky pro fotbalový rozvoj sportovců. Kvalitní hrací plocha je základní podmínkou pro přípravu mladých fotbalistů a pro pořádání víkendových utkání.

V současnosti sportuje v areálu více než 150 převážně mladých fotbalistů, z toho cca 40 žáků, 60 dorostenců a 50 mužů.

Jako vhodnou volbou pro zkvalitnění hrací plochy se jeví vybudování hybridního trávníku, který svojí strukturou a funkcí umožní několikanásobně zvýšit zátěž hrací plochy, snížit náklady na její údržbu a prodloužit životnost hřiště.

V případě odborného provedení, správné údržby a vhodného využívání dokáže hybridní trávník nahradit 2 až 3 plnohodnotné přírodní travnaté hrací plochy, při zachování komfortu přírodního povrchu.

Při regenerací hrací plochy a položení hybridního trávníku dojde v první fázi k odstranění kořenového horizontu, srovnání a hutnění stávajícího podkladu. Na takto upravený podklad bude vrstven nový kořenový horizont a předpěstovaný trávník s umělým vláknem (hybridní trávník).

Velkou výhodou navrženého systému hybridního trávníku je relativně velmi krátká doba na samotné provedení regenerace v horizontu do 3 měsíců od odstranění stávajícího povrchu hrací plochy, nižší náklady na jeho údržbu a výrazně vyšší životnost.

V současné době plné epidemií a konfliktů je kolektivní sport a jeho sociální aspekty jedním z nosných poslání pro budoucí generace.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Významné zlepšení podmínek pro amatérské sportovce, širokou veřejnost, snížení nákladů na údržbu hřiště a jeho lepší životnost.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Zemní a stavební práce 1 1 472 400 1 472 400
Sportovní povrchy 1 2 209 900 2 209 900
Rezerva projektu 1 415 000 415 000
Údržba 3 300 000 900 000
Cena celkem: 4 997 300 Kč

Posouzení proveditelnosti