Hřiště s lanovými a parkour prvky Komín
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Eva Beranová
5 000 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Komín
2022
209 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
802 kladných hlasů

Využít asfaltové plácky bývalých hřišť v Komíně a dát jim opět život, vytvořit z těchto míst sportovní plochu s novými herními a sportovními prvky.

V Komíně je několik asfaltových plácků, které jsou pozůstatky starých hřišť a sportovních ploch (při ulici Řezáčova, Urxova, Ulrychova a dalších). Tato místa by si zasloužila svoji revitalizaci.
Co takhle vytvořit z asfaltových plácků nová hřiště s lanovými překážkami, parkour prvky a dalšími sportovními prvky, jako třeba trampolínka či boulder.
Samozřejmostí je mít vhodný povrch hřiště k danému sportovnímu prvku, také lavičky pro odpočinutí a odpadkové koše.
To bych si pro Komín moc přála.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Proměna starých asfaltových plácků v nová hřiště s prvky, které v Komíně ještě nejsou.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Stavební a terénní práce 2 800 000 1 600 000
Hřiště s lanovými překážkami 1 1 300 000 1 300 000
Parkour a další sportovní prvky 1 1 400 000 1 400 000
Lavičky, odpadkové koše 1 200 000 200 000
Projektová dokumentace 1 200 000 200 000
Údržba 3 100 000 300 000
Cena celkem: 5 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Podle územního plánu se pozemek p.č. 3985 v k.ú. Komín a na něj navazující nacházejí ve stabilizované ploše čistého bydlení. Jsou zde přípustné stavby pro sportovní účely za podmínky, že jejich provoz nenaruší obytnou pohodu v lokalitě a budou v souladu s charakterem území. Obecný regulativ zde také připouští dětská hřiště.  proveditelný
Majetkový odbor Projekt byl dle identifikace situován na pozemky p.č. 3985 (ul. Řezáčova), p.č. 4223 (ul. Urxova) a p.č. 4226 (ul. Ulrychova). proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
Odbor zdraví Při úpravách veřejných prostranství je nutné respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.). V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem RMB pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, současně konzultovat také výběr a osazení vhodného mobiliáře. proveditelný
Odbor sportu S projektem souhlasíme a podporujeme ho. Doporučujeme pouze důsledně dořešit otázku provozovatele hřiště, návštěvní řád a úklid. Tzn. kdo bude odpovědný za stav hřiště, aby bylo provozuschopné a bezpečné.  proveditelný
MČ Brno - Komín Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný