Zachraňme stromy před suchem
nevítězný
Michal Polanský
5 000 000 Kč (navržený)
Zeleň
BRNO
2023
2137 kladných hlasů

Změna klimatu ohrožuje stromy, které potřebují vodu a dobrou půdu, aby dokázaly přežít další suchá léta. Hlasujte a pomožte zlepšit půdní podmínky u 5000 stromů a zapojit brňáky do jejich zalévání!
Uděláte radost stromům, sobě i Vašim dětem:-).

Váš hlas pro tento projekt pomůže zachránit tisíce stromů v Brně. Hlasujte, sdílejte a inspirujte ostatní. Stromy Vám to oplatí!

Proč?
Stromy dělají život ve městě krásnějším. Mnoho jich ale v posledních letech uschlo. Město totiž nemá dost techniky ani vody, aby je mohlo zalévat vždy, když přijde sucho. Přesto je šance je zachránit!

Jak?
Město je přece plné lidí, kteří by je mohli zalévat třeba cestou do práce nebo po večerech. Během sucha stromy ocení každou kapku a společně tak můžeme zachránit možná statisíce stromů!

A co voda?
Zalévání stromů přirozeně vede i k úsporám vody a peněz. Kdo začne zalévat stromy, začne také šetřit vodou a sbírat vhodnou vodu z domácnosti, třeba z mytí ovoce. Rodina tak ročně ušetří desítky kubíků a také desítky tisíc korun za vodu a energii!

A proč je potřeba tento projekt?
Projekt zajistí propagaci a lepší půdní podmínky pro 5000 stromů. Stromy tak dostanou tu nejlepší péči.
Město stromy nachystá, aby se přinesená voda hned nevypařila a stromům opravdu pomohla. Kořeny se provzdušní speciálním přístrojem a vtlačí se k nim ekologický půdní kondicionér, který váže vodu a postupně ji uvolňuje ke kořenům. Dále se poblíž stromu udělají zalévací místa, kam pak lidé mohou lít donesenou vodu, aby se v parnu hned nevypařila. Stromy se označí a zanesou do mapy.

Pro záchranu dalších stovek stromů ještě projekt pořídí závlahové vaky, které jsou schopny po kapkách dodat až 50l vody. To výrazně zefektivňuje jak její spotřebu, tak čas na zalití jednoho stromu.

Projekt zajistí i širokou propagaci a následnou údržbu tohoto systému po další tři roky. Připravené stromy budou zaneseny do veřejně přístupné databáze, aby bylo možné jejich polohu zobrazit v mapě.

Váš hlas pro tento projekt pomůže zachránit tisíce stromů v Brně. Prosím hlasujte, sdílejte a inspirujte ostatní. Stojí to za to!

Díky! Stromy vám to oplatí:-) !

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Cílem je záchrana tisíců stromů, které kvůli změně klimatu usychají.
Zapojením si lidé také uvědomí hodnotu vody a začnou s ní více šetřit, začnou si více všímat problémů životního prostředí a podílet se na řešení.
Stromy jsou krásné, chladí, zadržují a přitahují vodu a také odráží sluneční záření mnohem lépe, než plochy, které stíní. Podobně jako bílé plochy tak snižují množství tepla pohlceného povrchem a jsou tedy cestou, jak bojovat se změnou klimatu a efektem městských tepelných ostrovů.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Provzdušnění půdy, zalévací místa a označení stromů 5000 770 3 850 000
Přenosný injektor na provzdušnění kořenů a vtlačování hydrogelu 1 270 000 270 000
Půdní vrtáky 5 6 000 30 000
Zavlažovací vaky 300 500 150 000
Osvětová kampaň 3 150 000 450 000
Další materiál a doprava 1 100 000 100 000
Roční aktualizace otevřených dat o stromech 3 50 000 150 000
Cena celkem: 5 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti