Obnova pomníku císaře Josefa II.
nezískal podporu
Martin Borůvka
2 950 000 Kč (navržený)
Kultura
Brno - střed
2023
104 líbí se mi

Josef II. byl v letech 1765 až 1790 císař Svaté říše římské a v letech 1780 až 1790 král uherský a král český, markrabě moravský a arcivévoda rakouský. Projekt má za cíl obnovu pomníku, který byl na jeho památku vybudován na Moravském náměstí.

Josef II. byl jedním z nejvýznamnějších panovnických představitelů evropského osvícenství. Projekt má za cíl obnovu monumentálního pomníku císaře Josefa II včetně dvou postranních soch obchodu a tolerance. Josef II patří k nejvýznamnějším panovníkům habsburské monarchie, roku 1765 zvolen císařem Svaté říše římské, roku 1780 byl zvolen i králem českým a uherským. Jako osvícenský panovník roku 1781 například zrušil cenzuru, nevolnictví a vydal toleranční patent. Ve své době byl ve společnosti velmi populární a proto byl v roce 1880 založen Spolek Kaiser Josef-Denkmal-Verein, který měl za cíl shromáždit finance na stavbu důstojného pomníku tohoto panovníka, který byl roku 1892 postaven na Moravském náměstí. Tímto projektem se snažím navrátit důstojné místo sousoší, které na Moravském náměstí historicky stávalo a nyní je rozptýleno v parku Lužánky a v parku psychiatrické léčebny v Brně-Černovicích.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Veřejný prospěch projektu spočívá v navrácení sousoší na důstojné místo, obyvatelům města Brna pak má připomínat historii, která je s místem spjata.

Rozpočet projektu - návrh