Rozšíření skateparku nad pivovarem
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Lenka Kalová
5 000 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - střed
2023
314 líbí se mi
757 kladných hlasů

Rozšíření oblíbeného skateparku nad pivovarem by spočívalo ve vybudování pumptrackové dráhy pro cyklisty a dětského hřiště pro nejmenší. Současně by došlo ke vhodnému doplnění mobiliáře a úpravy zeleně v okolí, popř. vybudování přístupové cesty.

Nedávno vznikl na Brně střed, a to nad pivovarem skate park, který je hojně využívaný a často přeplněný. Můj projekt tedy směřuje k vybudování menší pump trackové dráhy, která by doplnila skatepark o vyžití pro cyklisty. Dále by byl areál doplněn o herní prvky pro děti a o přístupové cesty a úpravu okolní zeleně.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: zlepšení a rozšíření oblíbeného místa na sport

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
realizace projektu 1 4 700 000 4 700 000
údržba 3 100 000 300 000
Cena celkem: 5 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Podle popisu se jedná o rozšíření stávajícího hřiště, které se nachází v ploše parků. Zde jsou přípustná dětská hřiště a stavby a zařízení, které slouží jako doplňková funkce k hlavnímu využití, které je v této ploše pro odpočinek a rekreační aktivity v zeleni. Zastavěná plocha objekty nesmí převažovat nad plochami s vegetací. Upozorňujeme, že v lokalitě bylo vydáno závazné stanovisko pro záměr dětského sportovně-kulturního centra. Je tedy třeba koordinovat. Limitem využití území je také plocha nejvýznamnější zeleně. proveditelný
Odbor životního prostředí proveditelný
Odbor památkové péče Rozšíření plochy sportoviště by zřejmě vyžadovalo rozhodnutí o umístění a závazné stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu města Brna.  proveditelný
Odbor sportu Souhlasíme s projektem a podporujeme ho. proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
MČ Brno - střed Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný